Vestlandets vakreste galleri

Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen forteller hvordan personopplysninger samles inn og brukes via nettstedet www.vognhallen.no.

Behandlingsansvarlig

Os kulturutvikling, org.nr. 980 617 416, ved styret er behandlingsansvarlig for organisasjonens behandling av personopplysninger.  

Personopplysninger som lagres

Vi lagrer følgende personopplysninger om våre kunder;

Navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse. 

Formål med behandlingen 

Vi behandler opplysningene for å kunne gjennomføre våre forpliktelser etter avtale med deg. 

Vi benytter også opplysningene for å kunne gi deg informasjon, tilbud og service i forbindelse med ditt kjøp via e-post, telefon, SMS og postutsendelser.

Grunnlaget for behandlingen 

Informasjon om navn, adresse, telefon, e-postadresse benyttes for å oppfylle kjøpsavtalen. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningens artikkel Art 6 (b). 

Der du har samtykket til det benyttes også opplysningene til å gi deg informasjon, tilbud og service i forbindelse med ditt kjøp via e-post, telefon og SMS. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningen Art 6 (a). Du kan når som helst takke nei til å motta slik informasjon fra oss. 

Innhenting av personopplysninger 

Vi lagrer de personopplysningene du avgir på våre nettsider i forbindelse med ditt kjøp eller lokalleige til organisasjonens sitt styret. På vognhallen.no benytter vi informasjonskapsler (cookies). En informasjonskapsel er en liten tekstfil som lastes ned og lagres på din datamaskin når du åpner en nettside. Noen kapsler er nødvendige for at nettsiden skal fungere, og andre benyttes for å gi deg som kunde en best mulig brukeropplevelse. Ved å bruke nettsidene våre aksepterer du slik bruk av informasjonskapsler

Utlevering av opplysninger til tredjeparter 

Vi vil ikke dele, selge, overføre eller på annen måte utlevere personopplysninger til andre, med mindre vi er rettslig forpliktet til det.  

Sletting av personopplysninger

Opplysninger som du gir oss, vil bli tatt vare på inntil «formålet med behandlingen er oppfylt». Dette betyr at når du bestiller leie av lokale eller kjøper kunst hos oss, tar vi vare på alle opplysningene dine frem til varen er levert og faktura er betalt. Opplysninger vi etter bokføringsloven er forpliktet til å bevare, vil lagres i 5 år i henhold til lovens krav

Rettigheter for den registrerte 

Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldende forskrifter. Det gjøres oppmerksom på at du kan kreve innsyn i og flytting av egne personopplysninger, samt kreve retting eller sletting av opplysninger. 

Det kan klages til Datatilsynet på behandling i strid med reglene.

Personvernombud

Styret er i fellesskap personvernombud som påser at personopplysningslovens regler om behandling av personopplysninger blir fulgt.

Informasjonssikkerhet

Vi sikrer dine personopplysninger ved både fysisk og virtuell adgangs- og tilgangskontroll, samt ved kryptering av sensitive deler av avgitte opplysninger. All trafikk på nettstedet foregår kryptert, og vi har egne databehandleravtaler med de underleverandørene vi benytter oss av.

Revisjon av personvernerklæringen

Vi vil kunne oppdatere denne personvernerklæringen for å gjenspeile eventuelle endringer på nettstedet eller i våre rutiner. Ny erklæring vil bli publisert på nettstedet senest en uke før endringene iverksettes.

Kontaktinformasjon

Henvendelser om hvilke opplysninger som er registrert, retting og sletting kan sende skriftlig til  styrets leder på følgende adresse: arnemae@online.no