Vestlandets vakreste galleri

Utleige til private arrangementer og utstillingar

Vognhallen kan nyttast til f.eks. konsertar, undervisning, kurs, møter, utstilling, dåp og bryllup. Store glassdører, som kan åpnast i seks meters bredde mot eit stort overbygga uteområde, gjer Vognhallen mange muligheter.

Her finn du oversikt over når Vognhallen er utleid

Bruk skjemaet nedanfor eller ta kontakt med Leif Ragnar Tveittelefon 906 64 409.

Husk at dette er ein førespurnad. Lokalet er ikkje reservert før du har fått stadfesting på e-post.

I lenkene under finn du kontrakt som alle leigetakarar må fylla ut:

Kontrakt utleige arrangement       –      Kontrakt utleige utstilling