Utleige

Vognhallen kan nyttast til f.eks. konsertar, undervisning, kurs, møter, utstilling, dåp og bryllup. Store glassdører, som kan åpnast i seks meters bredde mot eit stort overbygga uteområde, gjer Vognhallen mange muligheter. Her finn du oversikt over når Vognhallen er ledig:

Bruk skjemaet nedanfor eller ta kontakt med Leif Ragnar Tveittelefon 906 64 409.

Husk at dette er ein førespurnad. Lokalet er ikkje reservert før du har fått stadfesting på e-post.

I lenkene under finn du kontrakt som alle leigetakarar må fylla ut:

Kontrakt utleige arrangement       –      Kontrakt utleige utstilling